Tin Buồn: Hiền Thê HQ. Ngô Văn Đức Qua Đời .

Lịch trình tang lễ như sau:

THĂM VIẾNG:

    Ngày Chủ Nhật 7 THÁNG 7, 2019 từ 04:00PM đến 08:00PM
    Tại Murphy Funeral Home, 85 Federal Street, Salem, MA 01970

MAI TÁNG:

    Ngáy Thứ Hai 8 tháng 7, 2019 sau Thánh Lễ lúc 9 giờ sáng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*