Con Thương Bố Quá

Mười điều mẹ dạy … con trai !!!!

1. Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7. Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8. Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:

– Sao con khóc? Con đã có vợ đâu?
– Con thương… bố con quá!

Sưu tầm
Ngày 19/9/2011

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*