29/6/2024: Mời Tham Dự Ngày Hành Hương Lần Thứ 12 – Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Chủ đề: Đến với Lòng Chúa Thương Xót
Thời gian: Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2024. Từ 9 giờ sáng – 6:30 giờ chiều
Địa điểm: National Shrine of The Divine Mercy,
2 Prospect Hill, Stockbridge, MA 01262
Chủ tế: Đức Giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành

* * *

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*