Mời Tham Gia Khảo Sát Về Công Bằng Y Tế Cộng Đồng

Bộ Y tế Công cộng Massachusetts gần đây đã công bố Khảo sát về Công bằng Y tế Cộng đồng (trước đây là Khảo sát Tác động Cộng đồng của COVID-19) và đang yêu cầu trợ giúp trong việc hoàn thành và phổ biến khảo sát này.

Mục tiêu của cuộc khảo sát là để giúp các cộng đồng cải thiện các điều kiện làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công bằng về sức khỏe như nhà ở, sức khỏe tâm thần, an toàn, v.v.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát sẽ được dùng để phân bổ kinh phí, cải tiến chương trình và phát triển các chính sách nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về y tế. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến đầu mùa Thu năm 2023. Khảo sát này được thực hiện bằng 11 ngôn ngữ, bất kỳ ai từ 14 tuổi trở lên đều có thể tham gia và sẽ mất khoảng 15-30 phút để hoàn tất rồi gửi đi qua mạng.

Kính mời cộng đồng người Việt bấm vào:

Khảo sát về Công bằng Y tế Cộng đồng (Chọn phần tiếng Việt)

để tham gia đóng góp ý kiến nhằm tiếp tay xây dựng một cộng đồng gốc Việt mỗi ngày càng vững mạnh hơn lên.

Trân trọng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*