Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Của Bà Martha Nguyễn Thị Bạch Hường

Một số anh chị em trong nhóm thân hữu của cô Martha, vì lòng yêu mến, các anh chị em có mở những buổi đọc kinh qua zoom cho cô Martha.
Kính mời quý vị cùng tham dự để cầu nguyện cho cô.

Nguyện xin cho LH Martha sớm về hưởng Nước Chúa trên Thiên Đàng.

———–

Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Martha Nguyễn Thị Bạch Hường

Đọc kinh qua zoom bắt đầu từ thứ Ba, ngày 5 tháng 9 đến thứ Năm, ngày 7 tháng 9, 2023 –
Lúc 8 PM – 9 PM (Eastern Time – US and Canada)

Một lần trong 3 ngày:
        Ngày 5/9, 2023 – 08:00 PM
        Ngày 6/9, 2023 – 08:00 PM
        Ngày 7/9, 2023 – 08:00 PM

Click on a link below to Join Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/85467883704?pwd=OXVNR1QxbHNwN2hjUFM1eVhrK3VzZz09

Meeting ID: 854 6788 3704
Passcode: 961506

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*