17/9/2023: Khai Giảng Các Lớp Học Việt Ngữ Niên Khóa 2023-2024 Tại Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston

TRUNG TÂM VIỆT NGỮ VĂN LANG BOSTON

Vietnamese American Volunteer Association of Boston, Inc.
33 Bloomfield Street, Dorchester, MA 02124
https://www.facebook.com/VanLangBostonMA

“Biết Tiếng Nói, Thương Giống Nòi”

LỚP HỌC TIẾNG VIỆT

Học viên: Thanh thiếu niên và Người lớn
Khóa học: Từ tuần thứ ba của tháng 9, 2023 đến tuần thứ ba của tháng 5, 2024
Giờ học: Mỗi Chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Địa điểm: Trường Tiểu Học Mather (1 Parish Street, Dorchester, MA 02122)

Đơn xin Ghi Danh:
https://forms.gle/Ap9bDpN1iCgMZN1i9

Xếp lớp đầu năm học:

  • Lớp 1A, 1B, 1C = chưa thạo bảng chữ cái tiếng Việt, chưa biết phân biệt dấu, 7+ tuổi
  • Lớp 2A, 2B = thạo bảng chữ cái tiếng Việt và dấu, biết đọc và viết vài từ đơn, 8+ tuổi
  • Lớp 3 = Lớp 2 + biết đọc và viết từ ghép
  • Lớp 4 = Lớp 3 + biết đọc và viết vài câu ngắn
  • Lớp người lớn = dành cho các thanh niên và người lớn (học sinh đã có một số kiến thức cơ bản về tiếng Việt).

Lịch Sinh hoạt của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang:

Ngày / tháng                Tuần lễ thứ #

09/17/23          1 – KHAI GIẢNG
11/26/23          Lớp nghỉ – Lễ Tạ Ơn
12/24/23          Lớp nghỉ – Lễ Giáng Sinh
12/31/23          Lớp nghỉ – Tết Dương lịch

01/28/24          17 – Liên hoan TẾT
02/04/24         Lớp nghỉ – Hội Chợ TẾT
02/11/24          Lớp nghỉ – Tết Giáp Thìn
02/18/24          Lớp nghỉ – Winter Break
03/31/24          Lớp nghỉ – Lễ Phục Sinh
04/14/24          Lớp nghỉ – Spring Break
05/19/24          28 – Tiệc BẾ GIẢNG

Liên Lạc:

vietnguvanlangboston@gmail.com
– Thầy Phan Quang Minhminhqphan@hotmail.com, 617-686-4224
– Cô Đỗ Trương Vân Thùythuytruongdo@gmail.com, 617-962-5176

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*