Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Của Bà Maria Nguyễn Thị Thương

* * *

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG

Thánh lễ Phát Tang:

 • Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 lúc 6 giờ chiều
  Tại Nhà thờ St. Ambrose, 240 Adams St., Dorchester, MA

Thăm Viếng & Cầu Nguyện:

 • Thứ Năm, ngày 1 tháng 6, 2023: từ 5 giờ chiều – 9 giờ tối
 • Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6, 2023: từ 5 giờ chiều – 9 giờ tối
  Tại Doland Funeral Home, 1140 Washington St., Dorchester, MA

Thánh lễ An Táng:

 • Thứ Bảy ngày 3 tháng 6, 2023 lúc 11:30 giờ sáng
  Tại Nhà thờ St. Ambrose, 240 Adams St., Dorchester, MA

Nơi an nghỉ:

 • Cedar Grover Cemetery
  920 Adams St., Dorchester, MA 02124

Xin Miễn Phúng Điếu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*