Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Cụ Bà Maria Phan Thị Hơn

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG

Thánh lễ Đưa Chân & Phát Tang:

 • Thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2023 lúc 6 giờ chiều
  Tại Nhà thờ St. Ambrose, 240 Adams St., Dorchester

Thăm Viếng:

 • Thứ Năm ngày 27 tháng 4, 2023: từ 4 giờ chiều – 7 giờ tối
 • Thứ Sáu ngày 28 tháng 4, 2023: từ 5 giờ chiều – 9 giờ tối
  Tại Magoun Biggins Funeral Home, 135 Union St., Rockland

Thánh Lễ An Táng:

 • Thứ Bảy ngày 29 tháng 4, 2023 lúc 10 giờ sáng
  Tại Nhà thờ St. Ambrose, 240 Adams St., Dorchester

Nơi an nghỉ:

 • Holy Family Cemetery
  92 Centre Ave., Rockland, MA 02370

Xin Miễn Hoa & Phúng Điếu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*