3/6 & 24/9/2023: Thưởng Ngoạn Lướt Thuyền Ở Charlestown!

Ghi nhớ Ngày thưởng ngoạn lướt thuyền ở bến Charlestown!

Thứ bảy ngày 3 tháng 6 & Chủ nhật ngày 24 tháng 9, 2023

Tham dự với chúng tôi một ngày lướt thuyền đầy húng thú!

Ngày lướt thuyền là cơ hội cho mọi người ở mọi lứa tuổi mang bất kỳ loại khuyết tật nào được đi lướt thuyền miễn phí trong một giờ trên hải cảng Boston cùng với gia đình, bạn bè và có người hướng dẫn từ Courageous Sailing hoặc Trung tâm lướt thuyền Piers Park.

Có thang nâng Hoyer và thuyền thích ứng thể chất sẵn sàng.

Đăng ký: Ghi danh trực tuyến trên mạng sẽ mở khoảng một tháng trước mỗi sự kiện.

Xin gửi email tới jen@courageoussailing.org để được thêm vào danh sách nhận thư.

Địa điểm: Bến taxi nước gần bệnh viện Spaulding Rehab ở Charlestown.

Gặp phía sau tòa nhà chung cư Harborview
(250 1st Ave, Charlestown, MA 02129)
ở chân đường 16 ở Charlestown.

Chi phí: Miễn phí!

Bữa trưa: được cung cấp bắt đầu từ 12 giờ trưa

Thời gian lên thuyền: Khi ghi danh, bạn sẽ được yêu cầu chọn giờ lên thuyền bạn muốn (11:30,12:30, 1:30 hoặc 2:30).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*