Chúc Mừng 2003 Ân Nặng Nghĩa Đầy

Mừng năm mới tạ ơn Trời
Cho tình thêm tuổi thơ đời thêm hương
Chào nhau từ khúc đoạn trường
Xuân về nhẹ bước trên đường trăm hoa

Chào Xuân giữa cõi ta bà
Đời yêu tiếng hát lời ca ngọt ngào
Chào nhau không kể thấp cao
Xuân sang chung đón xuân vào câu thơ

Chào Xuân mới đợi ước mơ
Gió đưa gió đẩy đôi bờ nắng trong
Chào nhau lòng vẫn như lòng
Tình thơ con chữ chập chùng trăm năm

Chào Xuân đến ngọt tay cầm
Bút thơ bút pháp tròn âm vẹn lời
Sẻ chia tâm ý vàng phơi
Gió lên đỉnh gió hương đời áo bay

Chào Xuân ân nặng nghĩa đầy
Mai sau còn tháng năm say vô ngần
Ngọt bùi đi ở dấu chân
Tháng năm còn tiếng thơ thần cõi hoa

Chào Xuân trăng xế trăng tà
Cuối đường tình vẫn thiết tha thơ hồng
Qua dòng quên tuổi sau lưng
Mừng xuân đón nắng tay dâng áo tình.

Hoa Văn
Ngày 31/12/2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*