3/11/2022 – 2/2/2023: Mời Tham Gia Khóa Học Song Ngữ Anh Việt Về Giáo Dục Đặc Biệt Tại Hoa Kỳ

Khóa học Song Ngữ Anh Việt về các đề tài liên quan đến Giáo Dục Đặc Biệt cho cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ

Trực tuyến qua mạng – FREE (miễn phí).
Mỗi tối Thứ Năm từ 6 giờ – 8:00 giờ tối (EDT)
Từ ngày 3/11/2022 đến ngày 2/2/2023 (gồm 10 buổi học).

Vòng Tay Cha Mẹ Việt phối hợp với Liên Đoàn Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc Biệt (The Federations for Children with Special Needs (FCSN) tổ chức chuỗi đào tạo song ngữ Anh Việt về các đề tài liên quan đến luật giáo dục đặc biệt, tiến trình thiết kế chương trình học tập cá nhân IEP…

Chương trình đào tạo rất cần thiết cho quý phụ huynh trong việc nâng cao sự hiểu biết và có thêm kiến thức giúp cho việc biện hộ dịch vụ phù hợp tốt hơn cho con em của mình, giúp các con phát triển tốt hơn trong học đường và thành công trên trường đời.

Để tham gia, vui lòng đăng ký tại đây: https://bit.ly/3FxnpUL để có đường zoom link và tài liệu mỗi tuần.

Lưu ý: Quý vị không cần phải là thành viên (member) của VTCMV để tham gia chuỗi đào tạo này.

Quý vị có thể tải Giáo Trình của Khóa Học trên trang mạng của VTCMV tại:
https://vongtaychameviet.com/parent-training

Mọi câu hỏi xin liên lạc: Mr. Anh Quân
Email: vongtaychameviet@gmail.com
Phone: 508-521-9099.

Vòng Tay Cha Mẹ Việt (VTCMV)
The Circle of Vietnamese Parents of Greater Boston
Email: Vongtaychameviet@gmail.com
Website: vongtaychameviet.com
Facebook: https://www.facebook.com/vongtaychame
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/vongtaychameviet
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR0nX50PstAxzo5FlFYKkAA/videos
Thư viện tài nguyên: https://issuu.com/vongtaychameviet

Đây là đường link đóng góp cho VTCMV:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=45LYN6VSL2FNA

hoặc “GivingTuesday”:
https://www.facebook.com/donate/5801741773210828/?fundraiser_source=external_url

Xin tri ân tất cả quý ân nhân và quý đồng hương!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*