1 Comment

  1. Noi gương các Thánh Tử vì Đạo thà chết cho thiên Chúa để được cứu rỗi phần linh hồn, chúng ta không nên ủng hộ phá thai nên cuộc bầu cử ngày mai November 8th chúng ta không nên bầu cho những chính trị gia bênh vực phá thai để giết chết rên 1 triệu thai nhi mỗi năm tại Mỹ! Chúa dạy: Chớ giết người vì sẽ sa hoả ngục! Phật giáo cũng dạy cấm sát nhân!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*