Chương Trình Mùa Hè Năm 2019 Dành Cho Học Sinh Trường Công Boston

Dưới đây là Lịch trình các Chương trình mùa Hè năm 2019 dành cho tất cả học sinh thuộc trường công Boston (bao gồm các lứa tuổi, trình độ, sở thích, …).

Cha mẹ và học sinh nên đọc kỹ và chọn lựa.

Mời xem…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*