5/11/2022: Mời Tham Dự Chương Trình “Yểm Trợ Ơn Gọi” Tại Vùng New England

Kính thưa quý cha và quý vị,

Chúng con được sự khích lệ và cho phép của Cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Tuấn Linh, thuộc Giáo Xứ Thánh Ambrose, hình thành một nhóm “Yểm Trợ Ơn Gọi” với mục đích hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco: “Hãy làm cho giấc mơ của Chúa thành hiện thực trong ơn gọi của bạn”.

Ngoài những lời cầu nguyện cho ơn gọi của tu sĩ linh mục, chúng con tin rằng sứ mạng của mình là kêu gọi cộng đoàn dân Chúa hãy tích cực cổ võ và yểm trợ để Giáo Hội có thêm nhiều “Thợ Gặt giỏi” trong cánh đồng truyền giáo của Chúa.

Hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ trong tinh thần Hiệp Hành để mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa cùng Hiệp Thông – Tham Gia, và Sứ Vụ, Chúng con sẽ tổ chức một ngày cổ vũ Ơn Gọi cho các em thanh thiếu niên ở vùng New England.

Với sự hiện diện và yểm trợ đặc biệt của các linh mục, tu sĩ, nam nữ từ các Hội Dòng và Chủng Viện đang hiện diện tại nước Mỹ – Những người sẽ đến chia sẻ về kinh nghiệm và cuộc sống phục vụ trong đời mục vụ, phục vụ, và tận hiến.

Địa Điểm: Giáo xứ Thánh Ambrose, 240 Adams St. Dorchester, MA 02122

Thời gian: Thứ Bảy ngày 5 tháng 11, năm 2022; từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Để công việc tổ chức được kết quả tốt đẹp, chúng con xin Quý cha, cùng quý vị hỗ trợ cho chúng con bằng lời cầu nguyện và nhất là cộng tác với chúng con phổ biến, vận động và khuyến khích giới trẻ tại quý cộng đoàn ghi danh tham dự.

Hạn chót ghi danh là ngày 22 tháng 10, năm 2022

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ LaVang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn ban nhiều  Hồng Ân trên quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ và toàn thể quý vị trong việc hỗ trợ Nhóm Yểm Trợ Ơn Gọi.

Trân Trọng kính mời,
T/M Nhóm tổ chức,
Maria Nguyễn Mai Trâm

Khán,
Linh mục linh hướng,
Cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh

Xin nhấn vào trang nhà dưới đây để xem thêm chi tiết:
https://sites.google.com/view/northeastvocation/home

Mọi thắc mắc xin liên lạc:
Trâm Nguyễn, đt: 857-334-8722; email: maitram_5@hotmail.com
Thu Nguyễn, đt: 508- 963 -2108; email: petermarydt@gmail.com
Kim Chi Ngô, đt: 781-346-4659; email: KCmariango@gmail.com

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*