Tạ Ơn Đời

Tạ ơn xin tạ ơn đời
Đã cho ta những nụ cười thâm ân
Tạ ơn những lúc nhọc nhằn
Áo manh phía trước chiếu nằm phía sau
Tạ ơn những lúc bể dâu
Thâm thù bỏ lại giữ màu vị tha
Tạ ơn tình có hôm qua
Hôm nay còn lại hương hoa cuối ngày
Tạ ơn khi tỉnh lúc say
Khi vơi nỗi nhớ lúc đầy nỗi đau
Tạ ơn Tình đã vì nhau
Thì xin giữ lại mai sau ngậm ngùi
Tạ ơn xin tạ ơn đời.

Hoa Văn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*