VietAID Đề Xuất Xây Hộ Giá Rẻ Cho Người Cao Niên Tại Khu Phố Bowdoin-Geneva

Đồ họa của Davis Square Architects

VietAID đã đệ trình kế hoạch với Cơ quan Quy hoạch và Phát triển Thành phố Boston (BPDA) để xây dựng một chung cư bốn tầng, gồm 36 căn hộ tại số 25-33 Hamilton St. nhằm cung cấp chỗ ở cho những người từ 62 tuổi trở lên có lợi tức không quá 60% thu nhập trung bình của khu vực Boston.

Đề án cho biết: Chín trong số các căn hộ sẽ được dành cho những người có không quá 30% thu nhập trung bình trong khu vực, “nhiều người trong số họ sẽ chuyển từ tình trạng vô gia cư”. Tất cả các căn hộ sẽ có một phòng ngủ và có diện tích từ 608 đến 638 feet vuông.

Đây sẽ là tòa nhà dành cho người cao niên đầu tiên của nhóm chủ trương. Và sẽ do Hebrew Senior Life quản lý, công ty này đã cung cấp các căn hộ cho người cao niên ở khu vực Boston trong khoảng 100 năm nay.

Chung cư dự trù có 12 chỗ đậu xe và mái nhà có gắn các tấm thu năng lượng mặt trời. Ngoài ra, “đề án sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đáp ứng các hướng dẫn về Xây dựng mới không có carbon của Thành phố Boston”.

Cơ quan VietAID cho biết sẽ bảo tồn nhóm cây phong lớn trong khuôn viên, hiện bao gồm hai lô đất trống và lô thứ ba có một ngôi nhà không người ở.

BBT Báo Dorchester Reporter
Ngày 27 tháng 9 năm 2021

UNIVERSAL HUB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*