Buổi Học Đầu Tiên Về Giáo Dục Đặc Biệt Cho Con Em Tự Kỷ

Cảm ơn các gia đình đã tham gia buổi học đầu tiên trong 8 buổi học liên quan đến IEP và Giáo Dục đặc biệt.

Tóm tắt nội dung của buổi học đầu tiên và đường link cho buổi học đầu tiên bên dưới đây.

Nếu phụ huynh có câu hỏi, vui lòng email đến vongtaychameviet@gmail.com hoặc snino@fcsn.org.

Ngày

Tóm tắt

Link

Phụ chú

2/9/2021

Topic: Educational Assessment

Presenter: Dr. Lusa Lo, PhD, UMASS Boston

– Đánh giá giáo dục bao gồm tất cả các mảng từ đọc hiểu, toán học, viết, hành vi, ngôn ngữ…

– Có nhiều công cụ đánh giá cho mỗi môn học, phụ huynh cần lưu ý khi đọc báo cáo đánh giá.

– Kết quả đánh giá sẽ giúp đội ngũ IEP xây dựng mục tiêu cho con em và giúp phụ huynh theo dõi tiến bộ của con em.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1LHhSanmZcEU4jAj3wb5sugtUFk_8nNhQ/view?usp=sharing

Link đoạn ghi âm lại bài giảng:

https://youtu.be/U9N7maf2yWo

– Cách viết thư yêu cầu làm đánh giá: https://www.parentcenterhub.org/evaluation-2/

– Mẫu thư yêu cầu đánh giá: https://www.understood.org/articles/en/download-sample-letters-for-requesting-evaluations-and-reports

https://www.parentcenterhub.org/evaluation/

Zoom link và lịch học của các buổi tiếp theo bên dưới:  https://fcsn-org.zoom.us/j/81951639467

Ngày

Đề tài

Diễn giả

Nội dung

9/9/2021

Special Education process/Basic Rights

Mary-Beth Landy and Sara Nino, FCSN

 1. Giáo dục đặc biệt là gì?

 2. Quá trình đánh giá trong Giáo dục đặc biệt

 3. Vai trò/quyền của phụ huynh trong chương trình giáo dục đặc biệt

16/9/2021

Neuropsychological Assessments

Joe Moldover, NESCA

 1. Đánh giá Thần kinh Tâm lý là gì?

 2. Tại sao cần làm đánh giá Thần Kinh Tâm lý cho các con

 3. Cách tổng hợp thông tin từ đánh giá này vào IEP

23/9/2021

My Child’s IEP

Liz Topaz, Esq,

 1. IEP là gì,

 2. Tại sao cần có IEP

 3. Nội dung trên văn bản IEP

30/9/2021

Health

Pat Nemia, Director of MassFamilyVoice

 1. Sức khỏe và IEP

 2. Các giấy tờ cần có đảm bảo sức khỏe của các con được an toàn khi đến trường

 3. Bảo hiểm Masshealth và các dịch vụ IEP

7/10/2021

Mental Health and IEP

Mary-Beth Landy, SR Training And Support Specialist/RTSC, FCSN

 1. Sức khỏe tâm thần là gì?

 2. Dịch vụ sức khỏe xã hội và hành vi tại trường học

 3. Các dịch vụ tâm thần cần lưu ý sau COVID tại trường

14/10/2021

FCSN Effective Communication

Beth Bostic, Assistant Director of DCYSHN, DPH

 1. Giao tiếp hiệu quả là gì

 2. Các phương pháp giao tiếp

 3. Mẹo để phụ huynh giao tiếp hiệu quả với đội ngũ IEP

21/10/2021

Tips for parents who are advocating for their child – own personal journey/trip

Ingrid Arverson, Manager Of Statewide Information Center, FCSN

 1. Tóm tắt tất cả thông tin trong 7 buổi học trước

 2. Lưu ý trong vấn đề biện hộ cho các con

 3. Kinh nghiệm bản thân

Các buổi học sẽ không được broadcast trên facebook live nhưng sẽ được ghi âm để phụ huynh có thể nghe lại. Đường link sẽ được gửi ra cho quý phụ huynh sau.

Đây là lần đầu tiên, FCSN phối hợp với VTCMV tổ chức các buổi học này cho cộng đồng Việt, chúng tôi rất cần ý kiến đóng góp của phụ huynh để giúp chúng tôi cải thiện các buổi học tới, xin vui lòng dành ít thời giờ để điền vào đơn đánh giá  này: https://forms.gle/KMHyCAQn4jJgtXp19

FCSN có rất nhiều nguồn hổ trợ và các nhà chuyên môn hổ trợ cho phụ huynh, đề  nghị mọi người vào đường link này để điền đơn intake: https://fcsn.org/fcsn-intake-form/  và sẽ có người từ FCSN liên lạc để trả lời câu hỏi của phụ huynh.

Hẹn gặp tất cả mọi người trong thứ năm tới ngày 9/9 từ 6-8 giờ tối.

VTCMV và FCSN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*