Chuẩn Bị Cho Ngày Hội Ngộ Nữ Quân Nhân VNCH Hải Ngoại Kỳ VII Tại Nam California Năm 2022

Trân trọng thông báo đến qúy chị em NQN/VNCH/Hải ngoại:

Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2021, cũng ngày này 3 năm về trước TH/NQN/VNCH/HN đã tổ chức Đại Hội NQN/HN kỳ VI.

Để tổ chức Đại Hội NQN/VNCH/HN kỳ VII cho năm 2022 thì ít nhất cũng phải chuẩn bị trước 1 năm.

Đại Hội NQN/VNCH/HN kỳ VII rất quan trọng vì các chị em NQN sẽ bầu lên một Tổng Hội Trưởng NQN thay thế Tổng Hội Trưởng/NQN Trần Thị Huy Lễ đã mãn 2 nhiệm kỳ 2016-2022 (và cũng vì lý do sức khỏe nên không thể giữ thêm trọng trách này được nữa).

Để có sự nối tiếp cho Đoàn Nữ Quân nhân sống còn, cần có người thay thế, nhưng vì nạn đại dịch Covid 19 nên không thể tổ chức Đại hội được, TH/NQN đưa ra những đề nghị sau đây:

I – Bầu Tổng Hội Trưởng NQN/VNCH/HN: sẽ được tổ chức bầu trên Online

Mỗi Hội Nữ Quân Nhân địa phương trực thuộc Tổng Hội NQN/VNCH/HN sẽ được ỨNG CỬ hoặc ĐỀ CỬ ra một NQN.

Thời hạn trong vòng 2 tháng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021 và gửi về email hoặc điện thoại cho 2 chị sau đây:

1- NQN Trần Thị Huy Lễ:
Email: juliedoan1975@gmail.com
Điện thoại: 1-310-491–6577

2 – NQN Lâm Mỹ Thế:
Email: jackie_vo@yahoo.com>
Điện thoại : 1 -714-860–2077

· Chú ý:

Qúy chị em nào Ứng Cử hoặc Đề cử xin nhớ cho biết Tên Họ, địa chỉ, Tiểu Bang cư ngụ và số điện thoai.

Sau 2 tháng TH/NQN sẽ tổng kết và thông báo tên các chị em được Ứng cử hoặc Đế cử, để đưa lên online cho các chị em bầu, chọn ra một vị Tổng Hội Trưởng NQN/VNCH/HN và nếu vị nào đắc cử sẽ bắt đầu làm việc kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022

II – Đặc San NQN kỳ VII năm 2022 sẽ được phát hành:

Dự trù sẻ in 200 cuốn đặc san và các khoản chi phí khác liên quan đến đặc san ước tính khoảng $3,000 USD. (chi, thu sẽ được cập nhật mỗi tháng cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2022)

Đặc san NQN Kỳ 7 có được thực hiện hay không là nhờ sự đóng góp, ủng hộ của qúy chị em NQN các Tiểu Bang trên nước Mỹ. (Sự đóng góp và ủng hộ sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 2 năm 2022)

1 – Ban phụ trách về Đặc San NQN: (xin xem phụ bản số 1 kèm theo)

· Bài vở đóng góp: chỉ nhận bài đánh máy gửi về trên email, không nhận bài viết tay hoặc đánh máy trên giấy gửi về bằng bưu điện (nếu có hình ảnh kèm theo bài thì cũng gửi vào trong email).

· Bài vở gửi về: NQN Cao Mỵ nhân trước ngày 1 tháng 1 năm 2022
Chị Mỵ Nhân sau khi duyệt xét bài vở có hợp lệ không, rồi chuyển qua NQN Lâm Mỹ Thế kiểm soát lỗi chính tả, văn phạm và sắp xếp để gửi sang anh Nhựt Nguyễn Layout và gửi đi in ấn.

Địa chỉ:
Cao Mỵ Nhân
14918 Gerkin. Hawthorne, CA. 90250
Điện thoại: 1 -310-349–7943

2- Phụ Trách Ban tài chánh: (xin xem phụ bản số 2 kèm theo)

a – NQN Dương Kim Thoa là Thủ qũy.

Điện thoại chị Thoa: 714-892–1413
Chi phiếu ủng hộ xin đề tên Dương Kim Thoa
Memo: Ủng hộ đặc san NQN Kỳ 7

b –NQN Huỳnh Ánh Nguyệt là thư ký ban tài chánh:

Thơ viết chi phiếu ủng hộ xin gửi về chị Huỳnh Ánh Nguyệt để chị vào sổ sách, tổng kết chi thu. tại địa chỉ sau đây:

To: Huỳnh Ánh Nguyệt
10682 Dorothy Ave # 1, Garden Grove, CA. 92843
Điện thoại chị Huỳnh Ánh Nguyệt: 714-598-5453

Báo cáo này chỉ gửi qua email, không có thơ gửi đến nhà vậy xin qúy chị em thông báo hoặc điện thoại cho các chị em nào không có email biết để liên lạc về chị Cao Mỵ Nhân, chị Lâm Mỹ Thế, và chị Huỳnh Ánh Nguyệt khi cần.

Thân mến chúc Qúy Chị em Nữ Quân Nhân và gia đình sức khoẻ dồi dào, An khang, Thịnh vượng, Hạnh phúc tràn đầy, Vạn sự như ý.

Orange County, ngày 29 tháng 7 năm 2021

NQN Trần Thị Huy Lễ
THT/NQN/VNCH/HN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*