Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Của Thân Mẫu Linh Mục Nguyễn Văn Tính

Được tin Thân mẫu Cha Nguyễn Văn Tính,
Linh hướng Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại/Cơ sở Boston là:

Bà Cố Teresa Nguyễn thị An

vừa được Chúa gọi về ngày 31/5/2021 tại Boston, Massachusetts.

Chúng con, toàn thể đoàn viên PTGDVNHN/Boston thành kính phân ưu cùng Cha và tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng sớm đưa Linh hồn Teresa về hưởng Nhan Thánh Người.

Lại Tư Mỹ
(Đại diện Phong trào)

* * *

Chương trình tang lễ

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 6 năm 2021

Thăm viếng: từ 4 giờ chiều – 8 giờ tối
Địa điểm: Paul Bounfiglio Funeral Home
128 Revere Street, Revere, MA 02151
Điện thoại: 781-284-3376

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021

Thánh lễ an táng lúc 10 giờ sáng
Tại nhà thờ St Anthony’s of Padua
250 Revere Street, Revere, MA 02151
Điện thoại: 781-289-1234

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*