Boston: Chào Mừng Tháng Di Sản Của Người Mỹ Gốc Á – Đảo Thái Bình Dương (AAPI)

Kính thưa Quý Phụ huynh học sinh BPS, Quý Thầy Cô, Thành Viên Nhà Trường, Quý Hội Đoàn và Thành Viên trong cộng đồng kính mến,

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị đến chung vui cùng với chúng tôi trong ngày Chào Mừng Tháng Của Dân Tộc, Người Mỹ Gốc Á (Asian American and Pacific Islander (AAPI).

Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ của BPS (Office of English Learners) sẽ tổ chức hoạt động đầu tiên cho Buổi chào mừng của tháng sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2021.

 Xin nhấn vào đây để xem thông tin của các hoạt động trong tháng qua ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tàu hoặc tiếng Việt.

Để đăng ký các buổi hoạt động của tháng xin nhấn vào đây bit.ly/bpsaapi

Mọi câu hỏi xin liên lạc chúng tôi,

Phươngđài hoặc Melody tại điện thư ellparentteam@bostonpublicschools.org.

Trân trọng kính mời và hy vọng sẽ gặp quý vị trong những hoạt động trên

Melody Soltani & Phuongdai Nguyen
Liên Lạc Viên Gia Đình – EL Family Resources Specialists
Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ BPS – BPS Office of English Learners

2021 Tháng Của Dân Tộc Người Mỹ Gốc Châu Á

Thời gian

Hoạt Động

Thông Tin Chi Tiết

ngày 29 tháng 4 năm 2021

Thứ Năm

3 giờ 30 chiều – 5 giờ chiều

Mở đầu: Lịch Sử Di Dân

Của Những Người Á Châu

Thành phần tham dự: giáo viên, nhân viên học khu và thành viên cộng đồng.

Xin nhấn vào đây để đăng ký

ngày 30 tháng 4 năm 2021

Thứ Sáu

3 giờ 30 chiều – 5 giờ chiều

Tưởng Nhớ Ngày Quốc Hận, Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

Thành phần tham dự: giáo viên, nhân viên học khu, học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng.

Xin nhấn vào đây để đăng ký

ngày 3 tháng 5 năm 2021

Thứ Hai

12 giờ trưa – 1 giờ trưa

Gặp Gở nhóm BPS APIDA (Người Mỹ, Gốc Châu Á)

Thành phần tham dự: giáo viên, nhân viên học khu

Xin nhấn vào đây để đăng ký

ngày 14 tháng 5 và ngày 21 tháng 5 năm 2021

Thứ Sáu

3 giờ 30 chiều – 5 giờ chiều

Lớp Học Ngôn Ngữ Căn Bản:

Tiếng Việt & Tiếng Trung Hoa

Thành phần tham dự: giáo viên, nhân viên học khu

Xin nhấn vào đây để đăng ký

ngày 28 tháng 5 năm 2021

Thứ Sáu

3 giờ 30 chiều – 5 giờ chiều

Thi hát Karaoke

Thành phần tham dự: học sinh BPS, phụ huynh, giáo viên, thành viên cộng đồng. Tất cả đều có thế tham gia

Xin nhấn vào đây để đăng ký

Phuongdai Nguyen
EL Family Resource Specialist
The Office of English Learners (OEL)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02119
(617) 635-9435 ext. 4-1607

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*