1 Comment

  1. Thành Tâm Kính Viếng Cụ Phê-Rô Đặng Đình Ngọc
    và chia buồn vói ông bà Đặng Xuân Bích cùng toàn thể tang gia.
    Nguyện cho Linh Hồn Phê-rô sớm vào hưởng Vinh Quang Nước Trời.
    Vũ Linh Huy và gia đình

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*