Mất Hoàng Sa & Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa

Lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ Hy Sinh Bảo Vệ Hoàng Sa tại Boston

Ngày 19 Tháng 1 Năm 1974, Tàu Cộng xua quân đánh chiếm Hải đảo Hoàng Sa của Việt Nam

MẤT HOÀNG SA

Hải đảo Hoàng Sa giữa biển trời
Bảy Tư, giặc Bắc chiếm khơi khơi.
Bốn bên đàm phán Tàu thu lợi
Ba phía đồng ca, Mỹ lặng hơi!!
Khoá bước bốn quân đoàn thiện chiến
Rút cầu miền Nam Việt chơi vơi.
Năm mươi năm, hận tràn sông biển
Lấy lại giang san nguyện trọn đời.

UYÊN THUÝ LÂM

* * *

Trong trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chống trả quân xâm lược Tàu Cộng đánh chiếm đảo Hoàng Sa
Không giữ được đảo quốc cho Việt Nam, 74 Anh hùng Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã nằm lại trong lòng Biển Mẹ sau trận hải chiến.

Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 cùng 74 Anh Hùng Tử Sĩ VNCH vĩnh viễn nằm lại trong lòng Biển Mẹ sau Trận Hải chiến Hoàng Sa.

TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ HOÀNG SA

Trách nhiệm người trai giữa đất trời,
Chiến thuyền trong bão lửa trùng khơi.
Xả thân trăm trận không lùi bước
Đối địch ngàn cân chẳng thể lui.
Sống mái phen này danh tiết rạng
Thư hùng một thuở Đảo Thiêng ơi!
Bảy tư, Dũng khí rền sông núi
Khí phách nghìn sau hậu thế soi.

UYÊN THUÝ LÂM

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*