Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Của Bà Lưu Nguyệt Hương


CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần VỢ, MẸ, và BÀ của chúng tôi là:

Bà: LƯU NGUYỆT HƯƠNG
Pháp danh: DIỆU HOA

Sinh ngày 27 tháng 9 năm 1945
Đã tạ thế ngày 3 tháng 1 năm 2021
(nhằm ngày 21 tháng 11 năm canh tý) lúc 4 giờ 15 chiều
Tại thành phố Boston, Massachusetts
Hưởng thọ 77 tuổi

Linh cửu được quàn tại:
Nhà quàn: Murphy Funeral home
Địa chỉ: 1020 Dorchester Ave., Dorchester, MA 02125

Chương trình tang lễ

Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021
4 giờ chiều – 5 giờ chiều: Lễ phát tang, cầu siêu
5 giờ chiều – 7 giờ tối: Lễ viếng

Thứ Năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021
8 giờ sáng – 9 giờ 30 sáng: Lễ viếng
9 giờ 30 sáng: Lễ di quan
11 giờ sáng: Lễ hỏa táng

Xem tang lễ trực tiếp

Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021
4 giờ chiều – 7 giờ tối, vào zoom:
http://bit.ly/38krqmw Meeting ID: 86507980904 Pass code: r4gaty

Thứ Năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021
8 giờ sáng – 11 giờ sáng vào zoom:
http://bit.ly/398u9h1 Meeting ID: 89099344500 Pass code: 9q41b5

Tang gia đồng kính báo

Chồng: Nguyễn Thành Phú
Con: Nguyễn Lưu Phương Huyền
Rễ: Huỳnh Văn Kim
Con: Nguyễn Lưu Hồng Trường Vũ
Dâu: Dương Bích Tuyền
Con: Nguyễn Lưu Phương Đài
Rể: Trần Tiến Thành
Cháu ngoại:
Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
Trần Tiến Ryan
Trần Tiến David
Cháu nội:
Nguyễn Trâmanh
Nguyễn Jessica Maianh
Cháu rể: Đoàn Minh Tân
Cháu chắc: Đoàn Huỳnh Minh Thư

Cáo phó này thay thế thiệp tang
Xin miễn phúng điếu

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ xót xin quý vị niệm tình tha thứ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Adiđà Phật

1 Comment

  1. Thành kính phân ưu!
    Gia đình chúng tôi xin thành kính phân ưu đến tang gia và tang quyến của Bà Lưu Nguyệt Hương, Pháp danh Diệu Hoa đã tạ thế!
    Nguyện cầu cho hương hồn Bà sớm về cõi Niết Bàn Vĩnh Hằng!
    Gia đình Nguyễn thanh Bình

Leave a Reply to Binh Nguyen Cancel reply

Your email address will not be published.


*