2 Comments

  1. Hậu duệ VNCH đảm nhận trách nhiệm tri ân VNCH như tổ chức chào cờ đầu năm, gây quỹ yễm trợ TPB/VNCH, Ngày Quân-Lực 19/06…
    Ngày Quân-Lực 19/06 2017 tại Boston, Phó CT Nguyễn hùng Khang (năm 1975 mới 8 tưổi) đã phát biểu rất cảm xúc là: Tại sao sau 42 năm VNCH bị csvn và Quốc tế xâm lăng đến mất nước mà Quân-Lực VNCH vẫn còn được hậu duệ tri ân? Trong khi hậu duệ csvn chẳng bao giờ tri ân bộ đội việt cộng?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*