16 – 31/10/2020: Nhận Đơn Cho Chương Trình Autism Waiver

Thông báo về chương trình Autism Waiver dành cho các gia đình có con em mắc hội chứng tự kỷ dưới 9 tuổi, có Masshealth.

Thời gian nhận đơn từ ngày 16 – 31 tháng 10, 2020.

Quý phụ huynh có con nhỏ, nên vào đường link này, tải mẫu đơn xuống từ đường link (hoặc từ file đính kèm), điền vào và gửi đến DDS trong thời gian như trên:

https://drive.google.com/drive/folders/1RAuLthAM-lR_jce5LkovqAI1G4ePJTGD?usp=sharing

Vào đây để có thêm chi tiết:
https://www.mass.gov/lists/dds-autism-waiver-service-program-awp-open-interest-period-2020#autism-waiver-program-open-request-family-message-2020-translations-

VTCMV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*