20/11/2018: Mời Tham Dự Hội Thảo Về Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân

­­­­­Trân trọng kính mời phụ huynh đến dự hội thảo về KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁ NHÂN

INDIVIDUAL EDUCATION PLAN (IEP)

Vòng Tay Cha Mẹ mời quý phụ huynh đến tham dự buổi hội thảo về IEP để hiểu chi tiết về nội dung của bản IEP—Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân của con mình. Sau đó, phụ huynh sẽ được kết nối 1:1 với volunteer educational advocate—biện hộ về giáo dục tình nguyện, để được tư vấn trực tiếp về IEP của con mình

Phụ huynh nhớ mang theo IEP của con mình (bảng tiếng Anh), báo cáo tiến bộ, và tất cả đánh giá của nhà trường đến buổi họp để Advocate xem và đóng góp ý kiến và có cho phụ huynh. Vui lòng gọi số 617-399-8328 đăng kí trước ngày 20/11 để VTCMV sắp xếp đủ advocate để kết nối với phụ huynh.

Một số Anh Chị phụ huynh nói được tiếng Anh, mong Anh Chị có thể hổ trợ về mặt ngôn ngữ cho các phụ huynh khác gặp khó khăn trong vấn đề ngoại ngữ.

Thời gian: tối thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018 từ 6-8:30 giờ,
tại Phòng Wellness, Dothouse Health, 1353 Dorchester Ave, Dorchester

Lưu ý: Tháng này các cháu sẽ tham gia hoạt động âm nhạc trị liệu trong vòng 30’, sau đó sẽ sinh hoạt với các Anh Chị sinh viên đến từ Boston University and Thang Long.

Rất mong quý vị phụ huynh tham gia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*