Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thông Báo Của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Phân Khu Bộ Massachusetts

Thông Báo Của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Phân Khu Bộ Massachusetts

 

Thông Báo

Trân trọng thông báo cùng Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Thân hào, Nhân Sĩ và Quý Đồng hương.

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Phân Khu Bộ Massachusetts không bao giờ đứng tên trong Ban tổ chức Lễ Thượng Kỳ Đầu năm theo thư mời đính kèm.

Với chức vụ Chủ Tịch LMDCVN Phân Khu Bộ Massachusetts tôi yêu cầu BTC hãy rút tên LMDCVN ra khỏi thư mời ngay lập tức.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc làm theo thư mời đính kèm.

TM. BCH LMDCVN Phân Khu Bộ Massachusetts
Trần Huê An
From: an tran (anthanh8@yahoo.com)
Sent: Sun 12/29/13 3:38 PM

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4