24/11/2018: Mời Tham Dự Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018 Tại Boston


Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quí ông bà anh chị em tham dự. Xin quý Hội Đoàn mặc đồng phục.
Quí vị muốn đi xe bus xin ghi danh với Trưởng Hội Đoàn của mình hoặc với Bà Thọ và cô Huyền. Xin ủng hộ $10/người cho tiền thuê xe.

2 Comments

  1. Vì đi xa không tham dự Thánh lễ các Thánh Tử Đao năm nay được.Tôi xin Chúa và các Thánh Tử Đạo phù trợ đặc biệt cho giáo xứ chúng con tích cực tham gia và phổ biến rộng rãiđể mọi người củng chúc tụng Chúa và các Thánh.Để tỏ lòng biết ơn Cha ông chúng ta đã hy sinh máu đào làm chứng đức tin Công Giáo Việt Nam.Vạn Tuế,vạn tuế . . ./-

  2. Lạy Chúa và các Thánh Tử Dạo Việt Nam xin thương ban cho Giáo Hội và con dân Việt Nam ơn bình an,hạnh phúc,đạo đức và noi gương các Thánh tuyên xưng đức tin trong hoàn cảnh đau thương của Việt Nam ngày nay,xin cho Việt nam thoát ách cộng sản vô thần và họa diệt vong của Tàu cộng . . . .Xin Chúa ban ơn soi sáng cho các tín hữu ý thức về bổn phận và sự cần thiết của việc cầu nguyện.Càu cho chính mình,cho gia đình và cho mọi phẩm trật của Giáo Hội mỗi ngày.Đặc biệt trong tháng này,cầu cho các linh hồn đang được thanh luyện sớm được Chúa đưa về hưởng hạnh phúc bên Chúa . . ./-

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*