Từ 20/4/2020: Cấp Bữa Ăn Miễn Phí Cho Người Lớn Tại Boston

Cô Kathy Encarnacao và mục sư Burns Stanfield, gói thức ăn cho các bữa ăn Grab & Go tại nhà thờ Fourth Presbyterian vào ngày 7/4/20207 ở Boston, MA. Mục sư Stanfield và nhóm của ông có thông lệ tham gia chương trình Project Bread Summer Food phát bữa ăn miễn phí cho trẻ em lúc nghỉ hè nhưng giờ đây họ lại cung cấp bữa ăn cho trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường và mất việc do cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. (Hình của Nancy Lane / MediaNews Group / Boston Herald)

Sáu địa điểm trên toàn thành phố phân phối bữa ăn mỗi sáng

Bắt đầu từ ngày thứ Hai 20/4, các bữa ăn sẽ phát miễn phí cho bất kỳ người nào cần ở Boston, trong khi thành phố chiến đấu chống lại sự thiếu ăn trong bối cảnh bị mất việc hàng loạt và thất nghiệp trong đại dịch coronavirus.
Sáu địa điểm trên toàn thành phố sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí hàng ngày, Sở Y tế Công cộng Boston công bố trên Twitter. Project Bread và YMCA đang hợp tác với thành phố để phân phối bữa ăn.
Mục tiêu là để “giữ cho cư dân Boston được nuôi dưỡng trong cuộc khủng hoảng đại dịch #COVID19 này”.

Bắt đầu từ hôm nay sẽ có các địa điểm trên toàn thành phố cung cấp bữa ăn miễn phí cho mọi người ở Boston. Nhờ các tổ chức @BOSfoodaccess, @YMCA_Boston, @projectbread@CityOfBoston đã giúp giữ cho cư dân Boston được nuôi dưỡng trong cuộc khủng hoảng # COVID19 này.

Hơn 572.000 công nhân ở Massachusetts đã mất việc trong năm tuần qua vì các lệnh Ở nhà và Giữ khoảng cách với nhau, buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, khiến nhiều người tự hỏi họ sẽ tìm bữa ăn kế tiếp ở đâu và khi nào. Đơn xin chính phủ hỗ trợ cấp bao gồm xin tem phiếu thực phẩm và hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình hoặc người bị khuyết tật đã gia tăng gấp ba từ hồi đầu tháng 3, theo dữ liệu của tiểu bang.

Thiếu ăn vẫn là một vấn đề ở thành phố Boston ngay cả trước khi bị coronavirus tấn công. Theo dữ liệu của các trường học, Sở Giáo dục cung cấp cho học sinh 50.000 bữa ăn, bao gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa lỡ và 72% số học sinh dựa vào trường ít nhất hai bữa một ngày, và năm ngày một tuần.
Hợp tác với thành phố, the Greater Boston Food Bank and Project Bread, Sở Giáo dục đã cung cấp bữa ăn miễn phí hàng ngày cho học sinh trường công Boston kể từ khi các trường đóng cửa vào ngày 17 tháng 3. Có hơn 70 địa điểm phân phát trên toàn thành phố nơi phụ huynh và học sinh có thể đến lãnh bữa ăn.

Mọi người có thể tìm lãnh bữa ăn tại bất kỳ địa điểm nào dưới đây:

• YMCA East Boston, 215 Bremen St., East Boston, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
• YMCA Oak Square, 615 Washington St., Brighton, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
• YMCA Egleston Square, 3134 Washington St., Roxbury, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
• BCYF Leahy Holloran, 1 Worrell St., Dorchester, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
• BCYF Mattahunt, 100 Hebron St., Mattapan, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
• Mary Ellen McCormack, Sterling Square, South Boston, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Erin Tiernan
Theo Boston Herald ngày 20/4/2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*