1 Comment

  1. Vĩnh biệt người Anh Hùng chiến trận Xuân Lộc năm 1975 đã đem lại vinh dự cho QLVNCH .xin thành kính chia buồn cùng gia đình ông

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*