Trích Mục Tin Cộng Đồng Của Diễn Đàn Trái Chiều: Trục Xuất 8.000 Dân Tỵ Nạn Về VN

Gần đây, cộng đồng Việt tỵ nạn xôn xao bàn tán về việc một người tỵ nạn bên Canada có ý kiến về vài chuyện về TT Trump mà nhiều người cho là không đúng sự thật.
Nhiều độc giả DĐTC cũng góp ý công kích anh này rất nặng. Có độc giả còn đả kích luôn cả DĐTC tại sao không viết gì về chuyện này, và tại sao không đăng những góp ý của độc giả về chuyện này.
Tôi đã viết quá nhiều lần, bây giờ vẫn phải nhắc lại.
DĐTC chủ trương không công kích cá nhân, vì cá nhân chẳng là gì hết, cá nhân đó là ai không quan trọng, và bất cứ ai cũng đều có quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận mà Hiến Pháp xứ này bảo đảm và bảo vệ rất kỹ. Việc cần phải làm là tìm cách đả phá cái tư tưởng hay quan điểm mà mình không đồng ý hay cho là sai lầm, bằng cách thuyết phục nghiêm chỉnh chứ không phải bằng bôi bác, nhục mạ cho bõ ghét.
Diễn đàn này sẽ không bao giờ trở thành võ đài để dân tỵ nạn chúng ta đánh nhau, đào thêm hố chia rẽ để VC ngồi rung đùi cười.
Chủ trương của diễn đàn này rất rõ ràng, đã được nêu lên rất nhiều lần, ngay từ số DĐTC đầu tiên.
Nhân vụ lộn xộn này, nhiều người chống Trump đã lợi dụng, khơi lại chuyện “TT Trump tìm cách moi móc, trục xuất 8.000 dân tỵ nạn về VN”. Đây là loại fake news mà những người này cứ lâu lâu lại lôi ra xào nướng lại. Xin trích dẫn lại một vài đoạn trong một bài viết đã được đăng trên DĐTC trước đây:

Luật lệ Mỹ rất rõ ràng:
1) Tất cả di dân trước khi được nhập quốc tịch Mỹ, đều phải qua một thời gian ‘thử thách’ -probation- là thời kỳ gọi nôm na là ‘thời thẻ xanh’. Trong thời gian đó, không được phạm tội gì hết. Nếu phạm tội thì sẽ không được vào quốc tịch mà sẽ bị trục xuất về xứ gốc. Dân tỵ nạn Việt được vào Mỹ qua một đạo luật đặc biệt được TT Ford ký năm 1975, và sau đó, qua những luật về nhân đạo, đoàn tụ gia đình dưới thời TT Carter năm 1978, nhưng vẫn phải qua thủ tục này. Tội nặng hay nhẹ, đáng trục xuất hay không, do Tòa Di Trú quyết định theo luật hiện hành, không phải do TT Trump quyết định. TT Trump không có quyền trục xuất hay không trục xuất ai hết. Hầu hết các quan tòa Di Trú đều do các tổng thống Clinton, Bush và Obama bổ nhiệm, không liên quan gì tới TT Trump.
2) Sau khi đã nhập quốc tịch thì không còn bị trục xuất được nữa, cho dù vi phạm bất cứ tội nặng nào, ngoại trừ trường hợp khai gian khi làm đơn xin thẻ xanh hay xin vào quốc tịch. Ví dụ như không khai là khi ở VN đã bị án hình sự, đã là đảng viên đảng CS, khai gian tình trạng cá nhân (ví dụ qua Mỹ với vợ bé mà khai là vợ lớn chính thức). Nếu bị bắt vì khai gian thì có thể bị lấy lại quốc tịch Mỹ rồi trục xuất. Đó cũng là quyết định của Tòa Di Trú theo luật hiện hành.
Đây là những luật đã có không biết từ đời nào ở Mỹ rồi, không phải luật do TT Trump mới chế ra.
Dân tỵ nạn VN cũng không khác gì di dân từ các nước khác, cũng có nhiều người phạm tội. Những người này trên nguyên tắc phải bị trục xuất về VN. Tuy nhiên, vì quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và CSVN, câu chuyện khá rắc rối.
TT Clinton là tổng thống đầu tiên (không phải TT Trump) muốn trục xuất những người phạm pháp về VN, nên đã điều đình với CSVN. Nhưng CSVN chỉ chịu nhận lại những người qua Mỹ từ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995 là ngày Mỹ công nhận CSVN. Những người qua Mỹ trước đó, phạm tội, CSVN không nhận lại dựa trên cái cớ là khi đó Mỹ chưa công nhận CSVN nên thỏa ước nhận lại ‘Việt kiều’ không thể có giá trị.
Từ thời đó cho đến nay, đã có khoảng một hai trăm ‘Việt kiều’, tức là công dân VC qua đây du lịch hay du học sau 12/7/1995 phạm tội, bị bắt và mau mắn trục xuất về lại VN.
Trong số gần hai triệu người Việt tỵ nạn CS đến Mỹ trước 12/7/1995, chưa có bất cứ một người nào bị trục xuất về VN. Con số hơn 8.000 người VN mà Mỹ muốn trục xuất về VN là những người tỵ nạn qua trước 12/7/1995, phạm tội trong thời kỳ chưa vào quốc tịch Mỹ, hầu hết bị bắt từ các đời tổng thống Clinton, Bush con, và Obama, chứ không phải đều do TT Trump bắt.
Cả 4 tổng thống (chứ không phải chỉ có TT Trump) đều phải tôn trọng luật đã có từ rất lâu và phải trục xuất những dân tỵ nạn phạm pháp này vì họ không thể được nhận vào quốc tịch Mỹ, cố điều đình và ‘thuyết phục’ CSVN nhận lại những người này nhưng chưa có kết quả.
Nói những người tỵ nạn đang “bị Trump moi móc, tìm cách bắt nhốt và trục xuất về VN trong khi các tổng thống trước đều chấp nhận cho dân tỵ nạn phạm pháp được ở Mỹ yên ổn” là nói mà không hiểu rõ vấn đề, hay cố tình xuyên tạc thiếu lương thiện.

Vũ Linh
Diễn Đàn Trái Chiều ngày 4/1/2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*