Tân Chủ tịch nước: “Sự hiểu biết của tôi không đáp ứng yêu cầu!”

Trong bài phát biểu ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận: “Trình độ, năng lực, sự hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết là không đáp ứng yêu cầu nên tôi rất lo. Trong khi đó tuổi tác thì đã lớn rồi.”

Một số báo trong nước khi đăng tải lại đoạn ghi toàn văn lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng đã lược bỏ bớt đoạn này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*