Vòng Tay Cha Mẹ Việt Cookout

Vòng Tay Cha Mẹ Việt là chương trình giúp đở cho cha mẹ Việt có con bị tự kỷ và khuyết tật, đã tổ chức chương trình cookout cho phụ huynh và các em trong tháng Bảy 2018 tại khu phố Dorchester, Massachusetts.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*