19/10/2019: Mời Tham Dự Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ Cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

“CHÚT QUÀ CHO ANH – Kỳ III”

Đêm ca nhạc: “Hát Cho Người Ở Lại”

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019 từ 6:30pm-11:30pm
Địa điểm: Hội trường Nhà thờ St. Gregory, 2214 Dorchester Ave., Dorchester MA 02124

Vé: $55 (VIP) and $45

https://www.gofundme.com/f/alittlegift4you

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*