1 Comment

  1. Xin hồng ân Thiên Chúa nhân lành ban ơn cho Cha Điểm được bình an và hạnh phúc với tuổi hưu sau trọn đời mục vụ !

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*