Tiếp Cận Pháp Lý Cho Cộng Đồng Tại Trung Tâm VietAID

Dịch vụ Pháp lý Greater Boston – Văn phòng Hổ trợ Cộng đồng châu Á

Chúng tôi đã mở lại các dịch vụ pháp lý thường xuyên cho cộng đồng ở Khu Phố Tàu, vùng Fields Corner, Dorchester và Quincy. Mời xem ngày giờ và địa điểm tiếp nhận vào Mùa Đông và Mùa Xuân của chúng tôi với sự hợp tác của Hiệp hội Tiến bộ Trung Quốc, Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt- Mỹ, Trung tâm Khu phố Tàu ở Boston và Mintz Levin, PC.

Người nộp đơn và các đối tác cộng đồng có thể gọi số 617-603-1809 để đặt lịch hẹn bằng ngôn ngữ của chính họ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*