1 Comment

  1. Chúc mừng Tổ chức CĐVN/MASS đã thành công trong cuộc bầu cử cho Nhiệm kỳ 14 với sự tham gia của các Tôn giáo, Hội đoàn và đồng hương!
    Cầu chúc các nhân sĩ đắc cử luôn mãi chân cứng đá mềm để duy trì và phát triển mọi sinh hoạt tốt đẹp cho hiện tại và cho các thế hệ con cháu mai sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*