THÔNG BẠCH Về tình hình sức khỏe và Cầu an cho Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

THÔNG BẠCH
Về Tình Hình Sức Khỏe Và Cầu An Cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa chư Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử,

Trong nhiều năm qua, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, dù thân mang trọng bệnh vẫn tận tụy ngày đêm trong việc điều hành Phật sự của Viện Tăng Thống GHPGVNTN và công trình phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo sang tiếng Việt.

Trong lúc Giáo Hội đang rất cần sự có mặt của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ để tiếp tục xây dựng lại nền tảng vững chắc cho ngôi nhà Phật Pháp và công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam mới vừa hoàn tất đợt một của Thanh Văn Tạng, thì vài tuần qua bệnh tình của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã trở nặng nên phải vào bệnh viện điều trị. Dù hiện tại bệnh tình của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tạm ổn định và việc chữa trị tương đối có kết quả khả quan, sức khỏe của Ngài vẫn còn rất yếu.

Chính vì thế, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN khẩn thỉnh thập phương Đại Đức Tăng Già cùng chư Thiện Tín nhất tâm hiệp lực cầu nguyện cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tứ đại điều hòa, pháp lạc miên trường.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Phật lịch 2567, Tổ Đình Viên Giác, ngày 24 tháng 9 năm 2023

TM. Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN
Chánh Thư Ký
(ấn ký)
Sa Môn Thích Như Điển

Liên Lạc:

Hòa thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐHP, GHPGVNTN
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com; Tel: +49 511 879 630

Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Trưởng Ban Báo chí & Xuất bản
Quảng Đức Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.bbc@gmail.com; Tel: +61 481 169 631

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*