Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Của Ông Phạm Văn Trung

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Tang lễ được cử hành tại:

Mc Houl Familly Funeral Home
354 Adams St., Dorchester, MA 02122
Điện thoại: 617-282-1409

Thứ Tư, ngày 31-5-2023:

Từ 11:00am đến 2:00pm: Lễ Phát Tang – Cầu Siêu
Từ 2:00pm đến 8:00pm: Thăm viếng

Thứ Năm, ngày 1-6-2023:

Từ 11:00am đến 1:00pm: Lễ Động Quan
Từ 1:00pm: Di quan đến an táng tại:

Nghĩa trang Cedar Grove
920 Adams St., Dorchester, MA 02124

Xin Miễn Phúng Điếu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*