Những Ngày Tháng Không Quên: Quê Hương và Tình Yêu

Những Ngày Tháng Không Quên: Quê Hương và Tình Yêu là chương trình Nhạc Tưởng Niệm 44 Năm Quốc Hận do đôi nghệ sĩ Đèo Văn Sách và Kim Phụng thực hiện, với sự cộng tác của các văn nghệ sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn.
Chương trình Nhạc Tưởng Niệm… được tổ chức tại Falls Church, Virginia vào chiều ngày 19/4/2019.

Mời xem:

Những Ngày Tháng Không Quên: Quê Hương và Tình Yêu (Phần 1)

Những Ngày Tháng Không Quên: Quê Hương và Tình Yêu (Phần 2)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*