Hội Diên Hồng Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Ong Mộc Quang

Được tin buồn
Anh Rể của Ông Lâm Ngọc Tuấn, Hội Phó Nội Vụ Hội Diên Hồng,
đồng thời là Phu Quân của bà Lâm Thuý Quyên tức nhà thơ Uyên Thuý Lâm là:

Ông ONG MỘC QUANG
Cựu Đại Uý Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Pháo Đội Trưởng Pháo Đội A, Tiểu Đoàn 211 Pháo Binh, Sư Đoàn 21 B.B.
Cựu Giáo Sư trường trung học Nguyễn Du, Bạc Liêu

vừa mãn phần lúc 4 giờ 8 phút chiều hôm 20 tháng 4, 2019 tại Boston, MA.
Hưởng thọ 74 tuổi.

Xin chân thành chia buồn cùng Ông Bà Lâm Ngọc Tuấn, Bà Lâm Thúy Quyên và Tang Quyến.

Cầu nguyện Hương Linh Ông ONG MỘC QUANG sớm được siêu thăng Miền Cực Lạc.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và
toàn thể Hội Viên HỘI DIÊN HỒNG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*