21/9/2022: Mời Họp Đóng Góp Ý Kiến Bản Kế Hoạch Của Văn Phòng Giáo Dục Đa Ngôn Ngữ và Đa Văn Hóa (OMME)

Kính chào quý phụ huynh,

Chúng tôi  hy vọng quý vị nhận được email này. Quý phụ huynh có thể biết, Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ (OEL) đã  đổi tên thành Văn Phòng Giáo Dục Đa Ngôn Ngữ và Đa Văn Hóa (OMME) trong mùa hè vừa qua.

Văn phòng Giáo Dục Đa Ngôn Ngữ và Đa Văn Hóa (OMME) kỳ vọng tất cả học sinh đa ngôn ngữ đều cảm thấy thân thuộc và vui vẻ khi học tập trong môi trường học tập đa văn hóa; đạt thành quả cao trong học tập, thành thạo ít nhất là hai ngôn ngữ trở lên, và tốt nghiệp với mộc song ngữ trong bằng tốt nghiệp.

Hợp tác với Văn Phòng Hổ Trợ Gia Đình và Cộng Đồng, chúng tôi sẽ có những buổi tiếp cận để thu thập ý kiến từ các bên liên quan về Kế Hoạch Cho Học Sinh Đa Ngôn Ngữ của Trường Công Lập Boston trước khi bản kế hoạch này được đề xuất tới Ủy Ban Nhà Trường vào ngày 12 tháng 10 năm 2022. Bản kế hoạch này dự trên tầm nhìn mới của chúng tôi, Đạo luật LOOK và tăng cường giáo dục song ngữ. Mục đích của cuộc họp này giúp thu thập phản hồi về tất cả các khía cạnh của kế hoạch bao gồm chiến lược, sẽ được đưa vào kế hoạch nếu có thể và khả thi.

Dưới đây là các giai đoạn của tiến trình:

Giai đoạn I – Tổ chức một số cuộc họp với các thành phần khác nhau
Giai đoạn II – Tổng hợp tất cả phản hồi và điều chỉnh các hoạt động ưu tiên và hành động
Giai đoạn III – Trình bày Kế Hoạch Hoạch Định cho Ủy Ban Nhà Trường để phê duyệt

Ý kiến đóng góp của quý vị là rất cần thiết trong việc củng cố kế hoạch, các mục tiêu tăng cường giáo dục song ngữ và tầm nhìn đổi mới của chúng tôi. Nó sẽ giúp chúng tôi trong việc chuyển trọng tâm chính từ tuân thủ sang việc tập trung vào chất lượng dạy và học, có lợi ích trực tiếp và tác động lâu dài đến sự phát triển, những trãi nghiệm trong học đường và thành quả tương lai của học sinh. Chúng tôi cần các đại diện từ nhiều mặt bao gồm  trong cộng đồng và các gia đình. Vui lòng xem ngày, giờ và đường liên kết cuộc họp bên dưới:

Thứ Tư Ngày 21 Tháng 9 Năm 2022
Từ 6:30 giờ chiều – 8:00 giờ tối

Cuộc Họp Trên Mạng Zoom
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/89558246698

Mã Số Cuộc Họp/Meeting ID: 895 5824 6698

Tham dự qua điện thoại gọi số:
+16465189805,
89558246698# US (New York)

Sau khi đọc bản Kế Hoạch, quý vị cũng có thể giúp điền bản đóng góp ý kiến này trước hoặc sau cuộc họp.

Sẽ có thông dịch trong buổi họp. Nếu có thể xin giúp chuyển lời mời đến những phụ huynh mà quý vị quen biết.

Chúng tôi mong được gặp quý vị tại cuộc họp.

Trân trọng kính mời,

Nguyen, Phuongdai
Ngày 11/9/2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*