7/8/2022: Mời Ủng Hộ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 15

Nhân lần Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 15, xin Quí vị rộng tay nhân ái giúp các anh chị Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

Chi phiếu xin đề:

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 15
P.O. Box 25554
Santa Ana, CA 92799

(Ở các quốc gia khác, xin ghi thêm U.S.A.)

Chân thành cám ơn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*