10 Quốc Gia Có Dân Số Học Thức Nhất Thế Giới

Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm.

Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

image
Đứng hàng thứ 10 là Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37%.
Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim

image
Úc là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37%.
Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40,719 Mỹ kim

image
Anh là quốc gia đứng hàng thứ về số dân học thức, với tỷ lệ dân số có bằng cấp cũng ở mức 37%, và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35,504 Mỹ kim

image
Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng, với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người

image
Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39%, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim

image
Quốc gia đứng hàng thứ 5 là Tân Tây Lan, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40%.
Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim

image
Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ 4, với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41%, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim

image
Quốc gia đứng hàng thứ 3 trong bảng danh sách là Nhật, với 44% dần số có bằng cấp đại học.
Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim

image
Do Thái là quốc gia đứng hàng thứ 2 trong bảng danh sách với 45% dân số có bằng cấp đại học, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim

image
Canada là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức, với 50% dân số có bằng cấp đại học.
Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39,070 dollars

(Theo Wall Street ngày 24/7/2022)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*