Tin Buồn: Con Trai HQ Nguyễn Bình Du vừa qua đời tại Danbury, CT.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Giờ thăm xác (wake service):
Từ 5:00 PM – 7:00 PM, thứ Sáu ngày 15 tháng 3, năm 2019
tại Green Funeral Home 87 Main Street Danbury CT 06810,(203) 748-2131

Thánh Lễ và Lễ Mai táng sẽ vào:
Thứ Bảy, lúc 10:00 AM tại thánh đường Saint Gregory the Great.
85 Great Plain Road, Danbury, CT 06810
Burial Military Services theo ngay sau thánh lễ tại nghĩa trang St Peter Cemetery Danbury CT (1 – 99 Lake Avenue, Danbury CT 06811, (203) 703-9626.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*