15/3/2019: Mời Tham Dự Hội Thảo Dành Cho Phụ Huynh Học Sinh Trường Công Boston

Kính gởi qúy phụ huynh học sinh, qúy hội đoàn, qúy thân hào nhân sĩ, và toàn thể qúy đồng hương

Xin trân trọng kính mời qúy phụ huynh học sinh, qúy hội đoàn, qúy thân hào nhân sĩ và toàn thể qúy đồng hương cùng đến tham dự buổi Hội Thảo Phụ Huynh Học Sinh vào Thứ Sáu Ngày 15 Tháng 3 Năm 2019 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối Tại: Bruce C. Bolling Building, 2300 Washington Street, 2nd Floor, Roxbury, MA 02120.

Sự hiện diện của qúy vị nói lên tiếng nói chung vê sự quan tâm cũng như tầm quan trọng trong vai trò của phụ huynh trong trường Công Lập Boston.

Có 3 đề tài sẽ được thảo luận trong buổi hội thảo:
– Luật mới về chương trình học hay còn gọi là LOOK Act
– Tầm quan trọng và vai trò của phụ huynh có con em học trong chương trình đặc biệt
– Tu chỉnh, Sửa và xây dựng cơ sở hạ tầng của trường Công Lập Boston

Để Đăng Ký Tham Gia Buổi Hội Thảo, Xin Qúy Vị Bấm Vào Dưới Đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrx4N2i1hfJD4_pqLRjMEfJcfkRVyo_0_PtqS0kr79zwHjQ/viewform

Có cung cấp giữ trẻ, thông dịch viên và thức ăn

Đồng thời xin gửi kèm qúy vị tờ flyer của buổi họp.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Phươngđài ở số 617-635-9435 hoăc email về pnguyen6@bostonpublicschools.org

Sự hiện diện của qúy vị rất quan trọng và là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.
Hẹn gặp quý vị vào thứ sáu ngày 15 tháng 3 lúc 6 giờ chiều.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*