26/5/2022: Mời Tham Dự Buổi Đào Tạo Can Thiệp Cho Người Ngoài Cuộc Bằng Tiếng Việt

Mô tả sự kiện:

Mời tham gia với Quỹ Cộng đồng Châu Á của Sáng hội Boston, Chi bộ Châu Á của Hạ viện Massachusetts và Ủy ban Người Mỹ gốc Châu Á và Đảo Thái Bình Dương của Massachusetts tại một khóa đào tạo miễn phí về chống quấy rối và bài xích người Châu Á. Trong buổi hội thảo mạng được tổ chức trên Zoom này, được đồng tài trợ bởi Tổ chức Tiến bộ Công lý cho người Mỹ gốc Á | AAJC, bạn sẽ học cách làm sao can thiệp hữu hiệu với tư cách là một người ngoài cuộc khi bạn nhìn thấy hành vi quấy rối chống người Mỹ gốc Á trực tuyến hoặc trực tiếp – mà không lo bị ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân. Buổi đào tạo kéo dài 75 phút này dành cho các thành viên của cộng đồng AAPI trên khắp Massachusetts, cũng như các nhà hoạt động cùng chí hướng và những người ủng hộ.
Mời ghi danh tại đây: https://tinyurl.com/bystander-training

Các buổi tùy chọn:

  • Ngày 26 tháng 5, từ 1 – 2:15 giờ chiều – Bằng tiếng Anh, có phiên dịch trực tiếp sang tiếng Việt.
  • Ngày 2 tháng 6, từ 5 – 6:15 giờ chiều – Bằng tiếng Anh, có phiên dịch trực tiếp sang tiếng Quan Thoại và Quảng Đông.
  • Ngày 9 tháng 6, từ 2 – 3:15 giờ chiều – Bằng tiếng Anh, có phiên dịch trực tiếp sang tiếng Hindi.

Xin lưu ý rằng những buổi đào tạo này sẽ trình bày cùng một nội dung. Bạn chỉ cần ghi danh MỘT buổi học thích hợp nhất với lịch trình và lựa chọn ngôn ngữ của bạn.

Mẫu cho Truyền thông xã hội:

  • Chào mừng #AAPIHeritageMonth bằng cách ghi tên tham gia với #BystanderIntervention buổi Đào tạo miễn phí, trên mạng về Ngăn chặn Hành vi Quấy rối Chống Người Châu Á. Dành cho tất cả thành viên AAPI, những người ủng hộ và đồng minh ở Massachusetts. #mapoli.
    Ghi danh: https://www.tbf.org/events/2022/may/acf-bystander-intervention-training
  • Mời tham gia @asiancaucusma, Quỹ Cộng đồng Châu Á tại @bostonfdn và @AAPICommission tại một trong các buổi đào tạo #BystanderIntervention sắp tới về Ngăn chặn Hành vi Quấy rối Chống Người Châu Á. #mapoli.
    Ghi danh: https://www.tbf.org/events/2022/may/acf-bystander-intervention-training

– Twitter: @asiancaucusma, @bostonfdn, @AAPICommission
– Facebook: House Asian Caucus (không có trang FB), @TheBostonFoundation, @aapicommission

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*