191-195 Bowdoin Street: Nhận Đơn Xin Thuê Nhà Với Thu Nhập Hạn Chế

Văn phòng Thị trưởng đặc trách Nhà ở thông báo:

Nhận đơn Xin thuê nhà với Thu nhập hạn chế

Địa điểm: 191-195 Bowdoin St., Dorchester, MA 02122

Số đơn vị: 41 căn hộ.
Có (4) căn hộ 2 phòng ngủ và (1) căn hộ 3 phòng ngủ dành cho người vô gia cư; muốn biết rõ tiêu chuẩn này, xin liên lạc: https://www.homestart.org/bostonhsa

Hạn nộp đơn: 15/4/2022 – 27/5/2022

Muốn biết thêm chi tiết nộp đơn mời vào trang mạng:
https://bit.ly/191-5Bowdoin
hay gọi: 857-663-6002

Đơn phải nộp đúng hạn trên mạng hoặc qua địa chỉ:
Trinity Management
P.O. Box 22079
Dorchester, MA 02122

Mọi thắc mắc nếu có, xin liên lạc:

Điện thoại: 857-663-6002 hoặc
Email: bowdoinst@trinitymanagementcompany.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*