Cơ Hội Thuê Nhà Giá Rẽ Cho Những Ai Có Lợi Tức Thấp

Văn Phòng Thị Trưởng Thành Phố Boston, phụ trách về Housing, có chương trình cho thuê nhà với giá rẽ cho những ai có lợi tức giới hạn. Xem các chi tiết trong thông báo dưới đây để biết cách nộp đơn. Hạn chót nhận đơn là 27 tháng 5 năm 2022.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*