15/3/2019: Hạn Chót Nhận Đơn Tuyển Học Viên Cảnh sát Boston

Sở Cảnh sát Boston đang nhận đơn xin theo Chương trình Học viên (20 chỗ) từ nay đến hết ngày 15 tháng 3, 2019. Để nộp đơn, ứng viên phải vào mạng thông tin của Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Boston – www.boston.gov/career-center – chọn mục Học viên Cảnh sát Boston và tải lên Bản Sơ yếu lý lịch.

Phải hội đủ điều kiện:
• Ở độ tuổi từ 18 đến 25
• Có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED (hoặc dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1 tháng 7 năm 2019)
• Hiện là cư dân tại Boston và đã cư ngụ tại Boston trong suốt năm (5) năm qua (tháng 7 năm 2014 – tháng 7 năm 2019)
• Có bằng Lái xe hợp lệ tại Massachusetts (trước ngày 1 tháng 4 năm 2019)
• Sinh tại Hoa Kỳ hoặc đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ

Mời xem thêm chi tiết:
https://www.boston.gov/sites/default/files/2019_cadet_brochure.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*